Praktisk Information

Receptfornyelse/tidsbestilling:
Foretages i telefontiden mellem kl. 09.00 – 12.00 og fra kl. 13.00 -16.00. Alternativt kan der bestilles medicin, tidsbestilling af konsultation og E-konsultation under menu-knappen ”Selvbetjening”

E-konsultation:
Her kan du stille lægen og sygeplejerskerne spørgsmål, samt får svar på tagne prøver.

Blodprøver:
Hvis du skal have foretaget en blodprøve, gøres dette ifølge aftale med læge eller sygeplejerske. Du skal selv kontakte sygeplejersken i telefontiden for resultat af prøven eller sende en E-konsultation via ”Selvbetjening”.

Konsultation:
Foregår kun efter aftale mandag til fredag mellem kl. 08 – 16 og indtil kl. 17 hver onsdag.   Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomst terminal, inden du tager plads i venteværelset.

Akut sygdom:
Ved behov for vurdering af akut opstået sygdom, kontaktes klinikken fra kl. 8.00 og man kan udfra en sygepleje og eller en lægefaglig visitering, få en akut tid samme dag. Akutnummeret er tilgængelig i hele klinikkens åbningstid ved akut sygdom, mellem kl. 12-13, henvises til klinikkens akut-nummer 81 40 16 25 – eller man kan følge henvisningen på telefonsvareren. Uden for klinikkens åbningstider, kontakt lægevagten på tlf. 70 11 07 07. Læs mere om fornuftig brug på Lægevagtens hjemmeside  –  Ved livstruende sygdom: Ring alarm 112

Sygebesøg:
Skulle du få akut behov for sygebesøg, kontaktes lægehuset i telefontiden.

Udeblivelse:
Såfremt du bliver forhindret i at møde op til aftalt tid, bedes du hurtigt muligt kontakte klinikken, så vi har mulighed for at anvende tiden til en anden patient.

Sundhedskort/sygesikringsbevis:
Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet det, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos kommunen for at få et nyt.

Adresseændring:
Hvis du flytter adresse, må du gerne meddele det til os, vi får ikke automatisk besked.

Medicin/Prøvesvar: 
www.sundhed.dk 
På den offentlige sundhedsportal kan du i Medicinkortet se, hvor mange udleveringer du har tilbage, tjekke om dine recepter er udløbet. Under ”laboratoriesvar” kan du se svaret på nye prøver 72 timer efter prøven er taget, lige som gamle prøvesvar er tilgængelige. Log ind med MitId.