Kvalitetssikring

Besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Klinikken har d. 10-11-2022 haft et planlagt besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Et planlagt besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed bruges til at vurdere kvaliteten i praksis indenfor udvalgte områder, herunder udvælger Styrelsen tilfældigt en række klinikker, som skal indgå i besøg, hvorefter klinikken vurderes på en række udvalgte parametre, som i dette tilfælde bl.a. fra journalføring og medicinhåndtering.

Styrelsen vurderede, at klinikken var sundhedsfagligt velorganiserede og patientsikkerheden blev vurderet som høj. Klinikken blev ved besøget vurderet med den mest almindelige karakter indenfor almen praksis, som tildeles til 8 ud af 10 klinikker jf. årsrapport fra Styrelsen for patientsikkerhed.